Žlaby, příkopy, rigoly… Vše pro vodu

Voda musí z vozovky odtéci a ze svahů nesmí na cestu natéci… Do konce listopadu, pokud počasí vydrží, se proto bude pokračovat v pokládce různých monolitických odvodňovacích příkopových žlabů a monolitických odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu. Na snímcích vidíme přídlažbu (zpevnění) příkopových žlabů, pokládku prefabrikovaných U-žlabů podél skalního zářezu. Precizní musí být provedení šachet, vpustí, příslušenství odvodnění, příkopy, rigoly, skluzy… I na dlažbu už přišla řada.

« z 2 »