Dopravní omezení

Předpokládané dopravní omezení v roce 2019

Etapa 0:


29.3.2019 – 25.4.2019

Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením, kdy doprava bude vedena vždy v jednom pruhu pro každý směr.


Etapa 1 – Demolice Nadjezdu v km 145,526:


4.5.2019 od 13:00 – 19:00 hod.

Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu v režimu 1+2 (2 pruhy směrem na Brno).


4.5.2019 od 19:00 hod. – 5.5.2019 do 9:00 hod.

Úplná uzavírka dálnice – objízdná trasa ve směru Brno i Praha pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po silnici II/602 mezi MÚK Velké Meziříčí-západ Exit 141 a MÚK Velké Meziříčí-východ Exit 146.


5.5.2019 od 9:00 hod – 15:00 hod.

Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu v režimu 1+2 (2 pruhy směrem na Brno).


Etapa 2:


26.4.2019 – 28.6.2019

Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením.


1.7.2019 – 8.8.2019

Proběhne úplná uzavírka pravého mostu Vysočina.

Doprava před a za mostem bude vedena ve dvou pruzích pro každý směr.

V prostoru mostu Vysočina bude doprava vedena po levém mostu, a to v režimu 2+1 (1+2). Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je navrženo přehazování dopravy na mostě 2x týdně, kdy od středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. Zároveň vzhledem k omezené únosnosti stávajícího levého mostu Vysočina bude na mostě dopravním značením omezena nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly na 50 m.

V době výstavby a přehazování DIO dojde ke krátkodobým omezením, kdy bude doprava vedena v jednom pruhu pro každý směr.


Etapa 3:


9.8.2019 – 8.9.2019

Proběhne úplná uzavírka pravého mostu Vysočina.

Doprava před a za mostem bude vedena ve dvou pruzích pro každý směr.

V prostoru mostu Vysočina bude doprava vedena po levém mostu, a to v režimu 2+1 (1+2). Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je navrženo přehazování dopravy na mostě 2x týdně, kdy od středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. Zároveň vzhledem k omezené únosnosti stávajícího levého mostu Vysočina bude na mostě dopravním značením omezena nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly na 50 m.

V době výstavby a přehazování DIO dojde ke krátkodobým omezením, kdy bude doprava vedena v jednom pruhu pro každý směr.


9.9.2019 – 30.11.2019

Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením.