Historie

Prvotní návrhy o stavbě tohoto mostu se objevily již v období před druhou světovou válkou. Hlavním záměrem bylo spojení dvou největších měst republiky Prahy a Brna. Trasa členitým terénem v okolí Velkého Meziříčí prokázala jednoznačnou výhodu. V roce 1959 tak bylo zahájeno zpracování přípravné dokumentace dálnice Jihlava – Brno, jejíž trasa překračovala údolí řeky Oslavy mostním objektem o délce 425 m a výšce 70 m ve Velkém Meziříčí.

Soutěž na přemostění údolí byla vypsána v roce 1967 a kromě ocelové konstrukce byla také zvažována varianta betonová. Vítězná varianta dvou souběžných ocelových mostů byla vybrána v roce 1971.

Stavba začala na jaře roku 1972 a stavbaři čelili při práci velké výzvě. Letmá montáž v takovém rozsahu byla totiž v naší republice realizována poprvé. Most byl úspěšně uveden do provozu 28. listopadu 1978.

Zdroj: Kniha Mosty – Autor Antonín Pechal.