Dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí

Nejvyšší most dálnice D1

Dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí (D1-178 v km 144,2) je hlavním objektem modernizace úseku 19 dálnice D1. Jedná se o trámový most o 4 polích celkové délky 425 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. V rámci modernizace bude mostovka rozšířena v obou jízdních směrech o 75 cm, tj. z 11,75 metrů na 12,5 metru. Rozšíření mostovky bude provedeno pouze na vnitřních konzolách směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi. K zesílení hlavní nosné konstrukce dojde nad vnitřními podporami a v obou krajních polích. Na mostě proběhne také nová protikorozní úprava povrchu a sanace spodní stavby mostu.

Zjistit více…