O projektu

Základní informace

 • Název stavby: D1 modernizace – úsek 19, Exit 141 Velké Meziříčí západ – Exit 146 Velké Meziříčí východ
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
 • Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., divize 4
 • Projektant: Viapont, s.r.o. + Pragoprojekt, a.s.
 • Nosná konstrukce (NK): Ocelový spojitý trám uzavřeného průřezu s horní ortotropní mostovkou
 • Délka NK: 426,1 m
 • Rozpětí mostu: 80 + 110 + 135 + 100 = 425 m
 • Šířka mostu: 29,5 m
 • Výška mostu: 77,5 m

Most Vysočina

Most Vysočina (D1-178 v km 144,2) je hlavním objektem modernizace úseku 19 dálnice D1. Jedná se o trámový most o 4 polích celkové délky 425 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. V rámci modernizace bude mostovka rozšířena v obou jízdních směrech o 75 cm, tj. z 11,75 metrů na 12,5 metru. Rozšíření mostovky bude provedeno pouze na vnitřních konzolách směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi. K zesílení hlavní nosné konstrukce dojde nad vnitřními podporami a v obou krajních polích. Na mostě proběhne také nová protikorozní úprava povrchu a sanace spodní stavby mostu.

Příčné a podélné řezy

Proč modernizujeme D1?

 1. Zastaralý technický stav vozovky po více než čtyřicetiletém provozu.
 2. Vznikající komplikace v dopravě při opravách (aktuálně je možné vedení dopravy jen ve 3 pruzích, což při opravách vyvolává dopravní omezení a kolony).
 3. Velmi špatný technický stav mostů.
 4. Nevyhovující stav odbočovacích a připojovacích pruhů.
 5. Nevyhovující stav záchytných zařízení (někde jsou zastaralá, jinde dokonce chybí).
 6. Častá kolizní místa a nebezpečné překážky (stromy nebo kamení).
 7. Chybějící telekomunikační sítě a optické kabely (například absence moderního optického kabelu pro obsluhu hlásek SOS).
 8. Úzké krajnice zvyšující nebezpečí v dopravě při odstavení autobusů nebo nákladních vozidel.
 9. Chybějící odstavné zálivy v částech stoupání vozovky dálnice (na dálnici nejsou ideální možnosti odstavení vozidel v místech, kde není odstavný pruh).
 10. Zastaralý systém odvodnění dálnice (špatný vliv na životní prostředí, riziko nebezpečí nehody při jízdě za deště a námrazy).

Více informací o modernizaci D1 naleznete na webu ŘSD ČR.

Vizualizace modernizace D1 – úseku 19 (Most Vysočina)