Základní údaje

  • Název stavby: Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.
  • Lokalita: Praha Hostivař – Praha Zahradní Město – Praha Eden – Praha Vršovice – Praha hl. n.
  • Plánovaná doba výstavby: červen 2018 – říjen 2021
    Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
  • Zhotovitel: Metrostav a.s., SwietelskyRail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.
  • Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
  • Hodnota projektu: 3,487 miliardy korun
  • Financování: Financováno z prostředků ČR – fond dopravní infrastruktury a z prostředků EU – nástroje pro propojení Evropy (CEF)