„Správným postupem v souladu se smlouvou lze předejít sporům a zdržení“

Mgr. Vladislav Matuška (27 let):

Přímo na staveništi ho sice příliš často neuvidíte, ale v kancelářích zařízení staveniště této stavby tráví několik dní v týdnu. S kolegy denně osobně řeší záležitosti týkající se stavby. Náš kolega, právník Vláďa Matuška z útvaru právní služby divize 4, se k rekonstrukci mostu Vysočina v rámci 19. úseku modernizace dálnice D1 dostal několik měsíců před zahájením realizace. V té době začala mimo jiné práce na smluvním zajištění podzhotovitelů a dodavatelů materiálu pro stavbu.

„Velká část mé práce spočívá v tzv. contract managementu. Navzdory obecné představě, že smlouva se vytáhne ze šuplíku jen v případě sporu, nebo když je potřeba uplatnit smluvní pokutu, smlouvu vypovědět nebo něco podobného, je smluvní vztah týkající se velkého výstavbového projektu dlouhodobý, plný nepředvídatelných okolností a vyžaduje neustálou interakci mezi objednatelem, správcem stavby a zhotovitelem. Smlouva zajišťuje, aby k uvedeným krizovým situacím vůbec nemuselo dojít“ říká Vláďa. „Správným postupem podle smlouvy se dají řešit nepředvídatelné okolnosti (např. co dělat, když na stavbě dojde k archeologickému nálezu) a další záležitosti, a tím se předchází možným sporům, které by negativně ovlivnily řádné a včasné dokončení stavby, z čehož by neměl prospěch objednatel, ani zhotovitel, a už vůbec ne veřejnost,“ uvádí mladý právník Metrostavu.

Vláďa je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeden semestr však současně studoval i na Fakultě stavební VUT. I ten krátký čas na „stavárně“ v něm zanechal stopu. „Na stavebnictví se mi vždy líbilo, že člověk po sobě zanechá dlouhodobé hmatatelné výsledky. Z pohledu práva je pak stavebnictví zajímavé smluvními vztahy při realizaci velkých výstavbových projektů. Tyto smluvní vztahy jsou (vyjma manželství, budeme-li ho brát jako jistý druh právního vztahu) jedněmi z nejdelších a nejriskantnějších vztahů vůbec a vyžadují, po manželství, největší míru interakce a kooperace. S tím souvisí i propracované smlouvy, u nichž podpisem teprve vše začíná,“ říká kolega Matuška.