Řidičům bude sloužit i nová čerpací stanice

Nová ocelová konstrukce nejvyššího dálničního mostu, nové a rozšířené povrchy vozovek, nové silniční záchytné systémy… Součástí úseku s mostem Vysočina je ale i modernizace chodníků, vozovky a parkoviště u benzinové stanice MOL. Až se stanice otevře, řidiči se mohou těšit na rozšířené a nové plochy. Ještě předtím však byla odstraněna původní vozovka až na zemní pláň, navezla a zhutnila se štěrkodrť 0/32, následně položila vrstva cementové stabilizace. Na snímcích je možné vidět například zakrytí geotextilií nebo vyvazování kluzných trnů a výztuže sítí KARI budoucího cementobetonového krytu. Pro potřeby betonáže nového cementobetonového krytu stání pro kamiony bylo potřeba zaříznutí a následné odbourání nově zbudovaných hran betonového lože obrubníků a asfaltových vrstev v okolí těchto stání.