„Realizace našeho úseku D1 mi připadá promyšlená a pružná“

Petr Severa (57 let)

Ing. Petr Severa sice ve firmě pracuje poměrně krátce, prakticky až od zahájení prací na modernizaci úseku 19 na D1 u Velkého Meziříčí, ale jinak jde o zkušeného stavaře. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Brně (obor Dopravní stavby), následně pak Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby). Studium ukončil v roce 1986. Na svou první stavební zakázku si již přesně nevzpomíná, ale asi první jeho zcela samostatnou prací byl stavební dozor při výstavbě konzervační linky traktorů pro Zetor Brno s.p.

„Na stavařinu jsem se dal prostě proto, že se mi líbila. A líbí se mi dodnes. I díky mostu Vysočina, kde se mi realizace úprav, až na drobné běžné provozní problémy, jeví jako velmi promyšlená a pružná,“ říká Petr, který je v Metrostavu zaměstnán na pozici Technik pro technické obory.

„Na stavebních pracích spojených s mostem Vysočina jsem se podílel pouze malou měrou, a to na zajištění elektrického připojení. Mým hlavním úkolem bylo jednání s úřady a dalšími subjekty ohledně nejrůznějších souhlasů, povolení ke vstupům, zajištění možností deponování materiálů a podobně,“ říká Petr Severa.

Z jeho pohledu bylo nejsložitější optimalizovat umístění součástí stavby, zejména v případě plánování objízdných tras, umístění deponií materiálů, mobilní betonárny, drtičky a dalších technologických zařízení tak, aby v co nejmenší míře negativně dopadaly na obyvatele v okolí staveniště a podnikatelské subjekty.