„Musíme promýšlet několik kroků dopředu“

 

Michal Hurbiš (34 let):

Největší tlak už má za sebou, přesto se na stavbě rozhodně nenudí. Ing. Michal Hurbiš pracuje jako přípravář na celém opravovaném úseku D1, jehož dominantou je most Vysočina. Co to znamená v praxi? „Museli jsme s celým týmem zajistit veškeré dodavatele na jednotlivé činnosti, technologie a materiály pro celou stavbu, které nejsme schopni pokrýt vlastními kapacitami,“ popisuje stručně svoji práci.

Přípraváři jsou logicky nejvytíženější před zahájením samotné stavby. „Musíme nastavit realizační harmonogram, plán výběrových řízení a jak to tak bývá, ideálně chtějí všichni všechno hned J,“ potvrzuje Michal. „Modernizace probíhá v několika etapách a je potřeba stále myslet dopředu, abychom na něco nezapomněli.“

A jak to vypadá v praxi? Na stavbě se nedávno dokončily práce ve středním dělícím pásu, kde se řešili především dodavatelé pro zemní práce, kanalizaci, kabelovody a drenáže. Nyní následuje etapa modernizace hlavní trasy dálnice, kde nastupují další technologie, které je nutné postupně zajišťovat během probíhajícího projektu. „Obecně lze říci, že první rok je toho hodně a druhý rok o trochu méně,“ říká člen týmu Zdeňka Vlčana.

K přípravě patří i permanentní komunikace, se kterou díky zkušenostem z předchozích úseků modernizace D1 problém nemá. Prošel náročnou modernizací úseku 3 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem, pokračoval na úseku 6 mezi Psářemi a Souticemi a v modernizační misi plynule navázal na Vysočině úsekem 16 a 19. „Na všech úsecích musíte mluvit ideálně se všemi. Se stavbyvedoucími a vedením projektu o jejich požadavcích na vhodný výběr subdodavatele, s právním oddělením o správném smluvním vztahu, s ekonomickým úsekem o finančním dopadu na celkový výsledek projektu,“ zdůrazňuje Michal, který nastoupil do Metrostavu už jako student a zůstal mu věrný dodnes.