Betonáž ve dne i v noci

O tom, že se na našem úseku modernizovaného úseku D1 s mostem Vysočina pracuje ve dne v noci, svědčí i tyto snímky. Na nich je zachycena pokládka cementobetonového krytu vozovky. Beton se po betonáži ošetřuje postřikem pro zpomalení tuhnutí a proti nadměrnému odpařování vody. Následuje vymetání čerstvého betonu pro zajištění drsnosti povrchu a zajištění protismykových vlastností. Pak se kryt musí prořezat a je potřeba vytvořit podélné a příčné spáry v místech trnů a kotev. Následně se ve spárách vyřezávají komůrky pro vkládání těsnících profilů – pro zamezení průniku nečistot a vody. Mimochodem spáry jsou nutné pro dilataci jednotlivých betonových desek. Na dalších snímcích je například vidět, jak finišér vkládá v průběhu betonáže kluzné trny (v podélném směru pak kotvy pro zamezení výškového posunu jednotlivých desek) či detail na utěsněné dilatační spáry.